wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Kontakt
Ankieta

Czy chcielibyście aby w sklepie pojawiło się więcej oryginalnych figurek? jaki przedział cenowy was interesuj?


Regulamin1. Dane Ogólne

Sklep internetowy www.animecraft.pl prowadzony jest przez:

AnimeCraft 
ul. karłowicka 5
62-006 Wierzonka

Nip:7772788960
Regon:301097883


Sklep internetowy animecraft.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu na stronie sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Składanie zamówień

2.1   Kupującymi w sklepie internetowym animecraft.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych.

2.2   Przy składaniu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu,  adresu e-mail, oraz pełnego adresu, co jest warunkiem realizacji zamówienia . Podając swoje dane Klient potwierdza je jako prawdziwe.

2.3   Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, dodawania nowych towarów do oferty sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

2.4   Koszty przesyłki są doliczane na zasadach podanych w dalszej części regulaminu.

2.5   Zdjęcia produktów umieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży (wzór, odcień).

2.6   Podczas składania zamówienia należy wybrać formę wysyłki i płatności. Jeżeli wysyłka ma być na inny adres niż podany w rejestracji to proszę zaznaczyć taką opcję i uzupełnić dane adresowe. Zamówiony towar możemy przesłać na adres inny niż adres zamawiającego pod warunkiem, że zapłata jest dokonana w formie "Wpłaty z góry na rachunek bankowy" lub "płatność online". Takie zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeżeli wybrana została zapłata "Za pobraniem".

2.7   Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenia e-mailem dotarcia Państwa zamówienia, potwierdzenie akceptacji zamówienia i potwierdzenie wysyłki towaru.

2.8   Wszelkie zmiany w treści zamówienia są możliwe tylko do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.9   Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach, informując o tym Zamawiającego.


3. Warunki dostawy

3.1   Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni od wpływu pieniędzy na konto( z wyjątkiem zamówienia pre-order) w przypadku płatności przelewem lub online. Jeżeli pieniądze wpłyną na konto do godziny 12:00 to wysyłka następuje w dniu następnym.

3.2   W przypadku wybrania płatności przy odbiorze, czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.3   W uzasadnionych przypadkach, realizacja zamówienia może nastąpić w terminie od 14  do 30 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

3.4   Do czasu oczekiwania na przesyłkę należy doliczyć czas dostawy przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

3.5   Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

3.6   Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy przez Pocztę Polską  lub firmę kurierską. Koszty przesyłki są indywidualne dla każdego zamówienia i zależą od wielkości zamówienia i wagi zamówionych towarów.

3.7   Czas transportu zależy od Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

3.8   Koszt dostawy wynosi: kurierem 12zł do 31 kg pobranie kurierskie 15zł

3.9   Zamówienia pre-order są realiwoane do 30 dni roboczych od dnia zamówienia !!

4. Płatności

Płatności w naszym sklepie internetowym animecraft.pl można dokonać za pomocą przelewu na konto lub korzystając z serwisu dotpay.eu oraz paypal.com. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Towar zostaje wysłany po wpłynięciu wpłaty na nasze konto.

Konto do wpłaty:

14 1090 2590 0000 0001 3262 2413
Animecraft 

Karłowicka 5

62-006 Wierzonka

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.

5. Odbiór przesyłki i gwarancje

5.1   Podczas odbioru przesyłki Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności doręczyciela. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przy widocznym zewnętrznym uszkodzeniu opakowania będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i potwierdzonego przez niego.

5.2   W przypadku stwierdzenia wady technicznej towaru prosimy o kontakt ze sklepem za pośrednictwem e-maila z opisem wady na adres: sklep@animecraft.pl Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące reklamacji i postępowania z uszkodzonym towarem.

5.3   Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru, który posiada wady techniczne zostanie on wymieniony na inny, wolny od wad, a jeżeli nie będzie to już możliwe, sklep zwróci Nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Zwroty zakupionych towarów

6.1   Zgodnie z Art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Kupujący może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu, ze wszystkimi metkami. O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej.

6.2   Zwracany towar należy odsyłać kompletny razem z otrzymanym wraz z nim rachunkiem.

6.3   Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony oraz opłat manipulacyjnych w przypadku płatności online. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę AnimeCraft sp. z o.o. zwróconego towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

6.4   Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

AnimeCraft
Karłowicka 5
62-006 Wierzonka


UWAGA: Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie sprzedaży wysyłkowej, nie dotyczy zakupów odbieranych osobiście.

7. Postanowienia końcowe

7.1   Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Firma AnimeCraft Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących. Kupujący mają prawo wglądu i poprawienia swoich danych oraz mogą zażądać usunięcia ich z naszej bazy danych.

7.2   Wypełnienie formularza z danymi Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdań finansowych. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.3   Sklep Animecraft nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

7.4   Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Każdy Klient jest każdorazowo związany postanowieniami regulaminu w chwili dokonywania zamówienia 

7.5   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ANIMECRAFT


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Animecraft  z siedzibą w Wierzonce ul. karłowicka 5.  Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona Państwa prywatności są dla firmy Czempioni niezwykle ważne.

Administrator danych i dane kontaktowe

 
Administratorem danych jest Animecraft.
Dane kontaktowe do Animecraft: animecraft@o2.pl

Cele przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe naszych klientów są przetwarzane w celach: wysyłkowych (np. przyjmowanie zamówień, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Animecraft. (np. marketing własny).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawnie usprawiedliwione interesy
 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Czempioni. Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony klientów.


Odbiorcy danych

Firma Animecraft nie ujawnia, ani nie udostępnia państwa usług żadnym innym firmom ani osobom trzecim.
 

Przetwarzanie danych w państwach trzecich


Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. 
 

Okresy przechowywania danych


Dane osobowe są przechowywane:

w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);

w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 
w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 
w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 
poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.


Prawa klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 
W przypadku gdy Dostawca Usług przetwarza dane osobowe na podstawie zgody klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.


Dostawca Usług informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem do realizacji usług i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania adres korespondencyjny, (do wystawienia faktury dane firmy). Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług Umowy.

Informacje końcowe


Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt animecraft@o2.pl


Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ